Postoji li iko, ko je saznao šta je to želja?
I koliko loših stvari i postupaka putuje
i živi u toj jednoj riječi?

Da li ona stvarno ima moć
da nasluti svoj cilj?
I ako možda i može onda sam siguran,
da taj dugo isčekivani cilj
barem tri puta promijeni svoj oblik do konačnog.

Odavno sam prestao da okrivljujem
i da prepoznajem krivce …
Bilo u sebi ili u drugima.

Za sve što se zbiva u mom životu,
već odavno postoji upisan put
koji ima jasne smjernice.

Uz sve moje napore – ja sa njega ne mogu skrenuti,
niti mogu nagovoriti linije da promijene smer
u kom se moj život kreće.

Zbog toga je i sve ovako i zbog toga ovoliko
svega nosim i rasipam…

Tijela putuju sve ok služe životu.
Naša ljubav je jednostavna I laka.
Mi smo previše tvrdoglavi I previše komplikovani
za njenu skromnu jednostavnost.
Zbog toga nas rastavlja I odbacuje.
Onda neka zastane I neka ostane tamo gdje ona hoće.
Osjećam da će nas tako bolje cijeniti
i da će nas se duže sjećati.