Ja mogu u pelene boje zlatnih mahuna
da ti srce sačuvam ako hoćeš.
Samo da imam kašiku livadskog meda
i parče voska od pčela s planinske ispaše.
Kada ja to uradim i to bude gotovo bićeš vječito djevojka.

Srce će ti nositi vjetrovi,
a ono će dodirivati potiljke zlatokosih dječaka,
ali samo onih dječaka kojima su cipele uvjek za broj dva veće.
Onih koji mole kaldrmu korzoa da zasvira ritam njihovih koraka.

Srce će tek nakon pet godina prvi put zakucati.
Onda pravi otkucaje svake petnaeste godine.
Otkucaj tvog srca je sastavljen od čeznje strasti i nadanja.

I danas svako od tih zlatokosih djecaka,
koji su sada odrasli ljudi,
priznaju sebi svakoga predvečerja
da je za taj otkucaj bilo vrjedno živeti i bilo vrjedno čekati.