KOLORISTIČKA VEGETACIJA MILUTINA OBRADOVIĆA

Milutin Obradović je pre svega umetnik uzbudljivog likovnog izraza. Njegova platna u svojoj prirodi nose nešto esencijalno, strasno, eruptivno, jedan eksplozivan karakter sav okrenut iskonskoj energiji života. On prirodu oseća otvorenim čulima. To je fatalna snaga dramatično sabijena na malom prostoru. Pri prvom susretu sa ovim delima jedino što osećate je da ste naleteli na koloristički prasak koji vas je u momentu napao, zauzeo i obuzeo, da se osećate potpuno osvojenim, i pomalo nemoćnim da u sebi primite toliku bojenu silu. Tehnika je složena, likovno znanje bogato i provereno iskustvom. Ovaj umetnik poseduje intelektualnu bistrinu kojom razume svet, ali i odvažnost da se zaleti u najdublje virove života.

Opširnije: http://pulse.rs/koloristicka-vegetacija-milutina-obradovica/