Ne može jedno mišljenje donijeti zadovoljstvo na obje strane. Mišljenje je unaprijed izgubljena partija nekog beskrajnog dijaloga. Mišljenje pripada svakoj strani. Čim postoji jedno mišljenje ono je po automatizmu gore od deset sličnih ili njemu suprotnih mišljenja. Zbog toga jedno mišljenje rađa bezbroj raznih mišljenja. Mišljenje je dobro, ako je dobro u njemu bolje od manje dobre pomisli da se takvo mišljenje može reći na glas.Mišljenja se razbjesne, razjare, razlaju, kao bijesni psi.Kada je Bog stvarao svijet, On je o svemu mislio i potpuno je čudno što se čovjek toliko trudi da misli, kada mišljenje već pripada nekom ko je iznad njega i ko nije čovjek.Zbog toga je ljudsko mišljenje Božija razonoda.


PODUDARNOST:” Zašto si zamišljen?” 


PLITKOST: “Evo mislim nešto o nečemu?


PODUDARNOST:  “Vidim ružno ti se naboralo lice, hoću reći ružno ti stoji to tvoJe razmišljanje o nečemu. Razmišljanje i mišljenje neće ti roditi osmijeh. Trebao bi biti srećan i shvatiti da je mišljenje samo ropstvo ljudskog uma.”
U mišljenje može stati  sve što si bio, što si sada i sve što ćeš biti. Mišljenje je čovjeku najgrublji šamar. Dok mu nije glava na panju, u čovjeku se roji bezbroj misli. Kada mu je glava na panju misao mu je  kako da svoju glavu spasi i da je ispravi do svog dostojanstva.Nema čovjeka koji nema svoje mišljenje.Kod nekih je mišljenje veliko kao vasiona, a kod nekih je toliko malo čini se kao trun u oku, ali i jedno i drugo su mišljenja pa kolika god da su.Neko ukrade tuđe mišljenje pa ga zakotrlja u sebi i svojim mišljenjem ga prizna i pobjedi, ali tome od koga ga je ukrao nikad mu ne kaže. Poznajem ljude koji svoje mišljenje znaju da prećute. Da ga sakriju duboko u sebi, pa ma koliko ih isto mišljenje stezalo za dušnik i klalo im grkljan. Takvi ljudi su svjesni da ništa lakše i ništa brže ne može zavaditi ljude, kao što to može učiniti mišljenje bilo kog od njih.Jedan je često mislio da je sve što on pomisli ispravno i naspram toga odluke je  donosio, nagrade dodjeljivao i kaznama neposlušne  kažnjavao. Onda ga je vrijeme prestiglo pa mu objasnilo da je i tada i sada i zadovijek njegovo mišljenje bilo loše. Znam jednog koji je sebe svojim mišljenjem ubio. Ja i on se srećemo skoro svakog dana i kada god se mimoiđemo pomenuti se ponaša kao da je živ. Moj komšija je svojim mišljenjem o sebi, sebe izlječio. Poživio je dugo u životu, ali nikada nije ni jednom pomislio, koliko je drugih, njemu dragih ljudi, tim istim svojim mišljenjem razbolio. Mišljenje zna da ubije gore nego metak. Mišljenje je đavolu misli prestiglo. Mišljenje je kamenita pustinja koja je naborala ljudsko čelo. Mišljenje je i mač i kruna i sluga i princ. Mišljenje, to je prvi pogled koji oči vide pri svakom susretu.