Da li oči vide samo dahom, pita se popularni crnogorski slikar, Milutin Obradović, miljenik ženske likovne publike