Blebetanje 1.

Izdajica prvo sebe izda
i rijetko kad priznaje
da će od tada
sve i svakoga
vječito da izdaje.

Blebetanje 2.


Nebo je u pećini
prvo provirilo.
Od tada se zna
da izvinjenje
nikada nije
ratove pomirilo.


Blebetanje 3.


Bojim da život
ne umije da voli.
Olizani tanjir
sija kao glad,
jer džak šećera
potopljen u moru
dok potanja
postaje džak soli.


Blebetanje 4.


Grijeh je drvo,
kajanjem se teše.
Drugačije se ne bi
čovjek sa Bogom pomirio.
I od čega bi drugo
okvir sebi načinio
i svoje ime
u njemu uokvirio.


Blebetanje 5.

Priča o životu
to je blebetanje.
Sam se život neshvatanjem
najjasnije shvata.
Za predstavu o raju,
o kom blebećem,
ipak se od đavola
kupuje karta.