Ugledni umjetnički online magazin iz San Franciska The Artbo objavio je priču o slikaru Milutinu Obradoviću.
Za sve koji žele da pogledaju:

http://www.theartbo.com/all-stories/2015/12/31/the-secrets-of-time-hidden-in-color-by-milutin-obradovic