19 Jun 2019

Kad se u sebi čuvaju putevi

Dimenzije slike su 70cm x 50cm